Resultaten voor arab vergoeding

arab vergoeding
Recht of geen recht op a.r.a.b. vergoeding JuridischForum.be.
vergoeding blijven betalen ondanks wat de arbeidsinspectie heeft gezegd? Ik hoop dat iemand hier het antwoord op weet, alvast bedankt. Berichten: 14719 Juridisch actief: Ja. 2, 3 jaar 1 maand geleden 07 jul 2015 2044.: wat staat er in de arbeidsovereenkomst over de ARAB-vergoeding? boetes zijn overigens voor werkgevers. Berichten: 10577 Juridisch actief: Nee. 3, 3 jaar 1 maand geleden 08 jul 2015 0612.: Ik begrijp de sociale inspectie, op ARAB word er geen rsz betaald.
te koop tenerife
Fonds 127: ARAB-vergoeding.
Forfaitaire vergoeding van kosten die door het personeel worden gedaan buiten de zetel van de onderneming zoals sanitair bezoek, drank, eten. De ARAB-vergoeding in PC 127 bedraagt momenteel 12783, per uur zowel bij arbeidstijd als aanwezigheidstijd, te betalen door de werkgever.
tweedehands auto
De A.R.A.B.-vergoeding Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
Deze vergoeding vindt haar oorsprong in de A.R.A.B.-voorzieningen die van toepassing zijn voor de werknemers werkzaam in de bedrijfsgebouwen Titel II, Hoofdstuk II, Afdeling II van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming. Deze bepalingen werden recent vervangen door Afdeling VI van het koninklijk besluit van 10 oktober 2012 tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden en maken voortaan deel uit van de Codex over het Welzijn op het Werk.
boekhouder fiscalist
Welke belastingvrije vergoedingen voor uw chauffeurs? Tips Advies Ondernemingsdatabank.
Advies toegevoegd op 11 mei 2011. Welke belastingvrije vergoedingen voor uw chauffeurs? Een recente circulaire behandelt de vergoedingen die vrachtwagenchauffeurs kunnen krijgen voor internationale transporten. Wat zijn precies de fiscale regels voor uw werknemers en gelden die ook voor u als zaakvoerder/chauffeur?
Velda
Taxi info: ARAB-vergoeding.
De in artikel 3 bedoelde vergoeding vindt haar oorsprong in de ARAB-bepalingen die van toepassing zijn op de sedentaire werknemers titel II, hoofdstuk II, afdeling II van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming. Gelet op het mobiel karakter van het beroep van chauffeur, waardoor onmogelijk vanuit de ondernemingen van taxi's' kan gezorgd worden voor een aantal sanitaire voorzieningen, dient noodgedwongen beroep gedaan te worden op de bestaande privé-accommodaties.
SEO
PC 121 Schoonmaak: forfaitaire A.R.A.B.-vergoeding gewijzigd.
De A.R.A.B.-vergoeding is een vergoeding die wordt toegekend aan werknemers om kosten terug te betalen die worden gemaakt buiten de zetel van de schoonmaakonderneming, maar die eigen zijn aan de onderneming. We hebben het hier over een vergoeding die gekoppeld is aan het mobiele karakter van het tewerkgesteld personeel.
ARAB-vergoeding TRANSCOM.
de duur van de activiteiten die tijdens die dag aan het ARAB zijn onderworpen bij het Nieuw Distributie Model NDM, de uitreikers die niet meer starten of eindigen in een kantoor maar op een bepaald punt én die gedurende hun dienst geen gebruik kunnen maken van bpost infrastructuur om te rusten, om te eten, voor sanitair., 225, euro voor prestaties van 5u24 tot en met 7 uur.; 35, euro voor prestaties vanaf 7u01. Deze vergoeding is niet gekoppeld aan de index, is niet onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing noch aan de sociale bijdragen en wordt maandelijks uitbetaald op het einde van de maand na de prestaties.
PC 140.03: Loon en arbeidsvoorwaarden ACLVB.
Nachtvergoeding: Voor iedere prestatie of beschikbaarheid van meer dan 5 uur tussen 20 uur en 6 uur wordt er een nachtvergoeding toegekend aan het niet-rijdend personeel. Deze vergoeding komt overeen met 125, % van het barema-uurloon. Anciënniteitstoeslag per arbeidsuur en per wachtuur.

Contacteer ons