Op zoek naar arab vergoeding?

arab vergoeding
PC 121 Schoonmaak: forfaitaire A.R.A.B.-vergoeding gewijzigd.
De A.R.A.B.-vergoeding is een vergoeding die wordt toegekend aan werknemers om kosten terug te betalen die worden gemaakt buiten de zetel van de schoonmaakonderneming, maar die eigen zijn aan de onderneming. We hebben het hier over een vergoeding die gekoppeld is aan het mobiele karakter van het tewerkgesteld personeel.
hypothecaire lening
ARAB-vergoeding.
Daarom kennen de werkgevers aan hun niet-sedentaire werknemers een vergoeding toe, ARAB-vergoeding genaamd. Deze ARAB-vergoeding geldt als terugbetaling van de kosten die worden gedaan door het niet-sedentaire personeel, buiten de zetel van de onderneming, vermeld in het arbeidsreglement, maar die eigen zijn aan de onderneming.
Springkasteel
De A.R.A.B.-vergoeding Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
Deze vergoeding vindt haar oorsprong in de A.R.A.B.-voorzieningen die van toepassing zijn voor de werknemers werkzaam in de bedrijfsgebouwen Titel II, Hoofdstuk II, Afdeling II van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming. Deze bepalingen werden recent vervangen door Afdeling VI van het koninklijk besluit van 10 oktober 2012 tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden en maken voortaan deel uit van de Codex over het Welzijn op het Werk.
creatine kopen
Recht of geen recht op a.r.a.b. vergoeding JuridischForum.be.
vergoeding blijven betalen ondanks wat de arbeidsinspectie heeft gezegd? Ik hoop dat iemand hier het antwoord op weet, alvast bedankt. Berichten: 14719 Juridisch actief: Ja. 2, 3 jaar 5 dagen geleden 07 jul 2015 2044.: wat staat er in de arbeidsovereenkomst over de ARAB-vergoeding? boetes zijn overigens voor werkgevers. Berichten: 10283 Juridisch actief: Nee. 3, 3 jaar 4 dagen geleden 08 jul 2015 0612.: Ik begrijp de sociale inspectie, op ARAB word er geen rsz betaald.
Slotenmakerij
Taxi info: ARAB-vergoeding.
De in artikel 3 bedoelde vergoeding vindt haar oorsprong in de ARAB-bepalingen die van toepassing zijn op de sedentaire werknemers titel II, hoofdstuk II, afdeling II van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming. Gelet op het mobiel karakter van het beroep van chauffeur, waardoor onmogelijk vanuit de ondernemingen van taxi's' kan gezorgd worden voor een aantal sanitaire voorzieningen, dient noodgedwongen beroep gedaan te worden op de bestaande privé-accommodaties.
Fonds 127: ARAB-vergoeding.
Forfaitaire vergoeding van kosten die door het personeel worden gedaan buiten de zetel van de onderneming zoals sanitair bezoek, drank, eten. De ARAB-vergoeding in PC 127 bedraagt momenteel 12783, per uur zowel bij arbeidstijd als aanwezigheidstijd, te betalen door de werkgever.
ARAB-vergoeding TRANSCOM.
de duur van de activiteiten die tijdens die dag aan het ARAB zijn onderworpen bij het Nieuw Distributie Model NDM, de uitreikers die niet meer starten of eindigen in een kantoor maar op een bepaald punt én die gedurende hun dienst geen gebruik kunnen maken van bpost infrastructuur om te rusten, om te eten, voor sanitair., 225, euro voor prestaties van 5u24 tot en met 7 uur.; 35, euro voor prestaties vanaf 7u01. Deze vergoeding is niet gekoppeld aan de index, is niet onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing noch aan de sociale bijdragen en wordt maandelijks uitbetaald op het einde van de maand na de prestaties.
CAO Zoeken Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
ARAB en verblijfsvergoedingen PDF, 56 KB. Nummer paritair comité: 140. Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK. Toepassingsgebied: rijdend personeel van de subsector van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden; rijdend personeel van de subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden; zie artikel 4, 4.

Contacteer ons